Rabu, 22 Februari 2012

conto naskah percakapan bahasa sunda


Baju kanggo akang

Ka tempo ti kajauhan ican lempang bari jeung leules
Ican :” assalammualaikum wr.wb”
Nurlia :” waalaikum salam akang, kumaha di gawae the lancer>”
Ican :” alhamdulilah lancer neng, neng akang hayang nginum?
Nurlia :” euweh nanaon di dapurna oge, cai acan naheur, gula teu aya, kopina oge teu aya, kumaha atuh akang”
Ican :” ari titadi sapoe jeput nanaonan wae , teu nyaho akang the cape, neng mah dangdang weh pagawean the”
Ngaleos bari ambek, ti dinya sin eng ngageunggeuik ceurik, asa nyeri hate, padahal sin eng can anggeus ngomong tapi geus di sentak. Teu lila si ican nyamperuken deui ka sin eng.
Ican :’’ neng punteun atuh da akang the nafsu ka neng geus nyaho akang the cape naha ari neng laina naheur cai,kalakah dandan ?’’
Nurlia :” saha nu dandang, neng the sapoe jepput nyieun baju kanggo akang da baju akang the tos kucel jeung barolong jadi kun eng di pangaputkeun 3 setel, tai ieu bajuna akang”
Ican :” neng hamputen akang nya neng, akang salah teu ngadengekeun heula panjelasan neng, punteun nya neng,”
Nurlia :” muhun akang tapi ulah sakali kali kitu deu, samemeh ngomong the dengekeun heyla panjelasanna”
Ican :” muhun neng,”
Jadi urang sadaya ulah ngambeuk tiheula sa acan ngadengekeun hela panjelasanna.

6 komentar: